fbpx

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

1 straipsnis

 1. Šios Taisyklės (tekste toliau – Taisyklės) nustato prekių, kurios buvo įsigytos f8outlet tinklo parduotuvėse grąžinimo ir keitimo principus.

2 straipsnis

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

 1. Pardavėjas – UAB „Quality Development“, jos registruota buveinė Savanorių pr. 176, Vilnius.
 2. Prekės – prekės įsigytos f8outlet tinklo parduotuvėse.
 3. Prekių keitimas – tai įsigytos Prekės keitimas identiška kito dydžio ar spalvos preke.
 4. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekių f8outlet parduotuvėse.

3 straipsnis

 1. Kiekvienam Pirkėjui leidžiama per 14 dienų nuo pirkimo datos grąžinti arba pakeisti f8outlet tinklo parduotuvėse įsigytas kokybiškas Prekes laikantis šių taisyklių. Keturiolika dienų skaičiuojama nuo pirmos dienos, einančios po dienos nurodytos kvite ar PVM sąskaitoje faktūroje kaip pardavimo data. Po minėto laikotarpio Prekės grąžinti nebepriimamos.
 2. Grąžinti arba pakeisti galima tokias Prekes kuriose:
  • nėra jokių nešiojimo ar naudojimo požymių;
  • nėra jokių pažeidimų;
  • ant kurių yra visos prieš pardavimo procesą prikabintos etiketės. Visos etiketės ir kainų etiketės privalo būti nepažeistos, be jokių jų nuėmimo ir pakartotinio uždėjimo požymių;
  • Prekės yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (jei tokia buvo);
  • pilnos komplektacijos.
 3. Šiame punkte nurodytos Prekės yra negrąžinamos ir nekeičiamos:
  • apatiniai drabužiai (pėdkelnės, kojinės, puskojinės, pižamos, korsetai ir panašūs drabužiai, liemenėlės, juosmenys, chalatai ir naktiniai marškiniai, maudymosi kelnaitės);
  • Kūdikiams (iki 36 mėnesių amžiaus) skirti rūbai;
  • sąmoningai įsigytos Prekės su defektu(ais), pvz:. jeigu Pirkėjas pirkimo metu sutarė su Pardavėju dėl prekės defekto ir Pardavėjas sumažino jos įsigijimo kainą.
 4. Prekės grąžinamos ar keičiamos tik pirkimo vietoje pateikus kvito ar sąskaitos faktūros originalą ir parašius prašymą.
 5. Kai Prekės yra grąžinamos, Pirkėjas grąžina Pardavėjui šio straipsnio 4-me punkte nurodytą kvitą ar sąskaitą faktūrą. Jeigu kvite ar sąskaitoje faktūroje yra ir kitos Prekės, Pirkėjas gauna pataisytą kvitą ar sąskaitą faktūrą.
 6. Kai Prekės yra keičiamos, Pirkėjas pateikia Pardavėjui šio straipsnio 4-me punkte minėtą kvitą ar sąskaitą faktūrą, Pardavėjas ant kvito ar sąskaitos faktūros originalo užrašo pastabą apie produkto pakeitimą kitu ir gražina Pirkėjui.
 7. Pinigų suma, kuri buvo sumokėta už Prekę, grąžinama Pirkėjui pirkimo vietoje grynais pinigais, neatsižvelgiant į Prekės apmokėjimo būdą.

4 straipsnis

           Prekės defektas

 1. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės Prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų prieš pirkimo faktą, Pirkėjas gali Prekę keisti į kokybišką, sumažinti jos kainą ar grąžinti ją Pardavėjui Prekės pirkimo vietoje. Pvz:. Pirkėjas pageidauja grąžinti striukę, kuriai iškrito spaudė (“knopkė”) po kelių dienų nuo pirkimo datos . Apžiūros metu paaiškėja, kad spaudės kraštai sulankstyti, aplink ją matosi striukės medžiagos įplėšimas. Tokiu atveju rūbas negrąžinamas  ir nekeičiamas. Jeigu spaudė iškrito savaime be jėgos žymių ant jos ir/ar aplinkui – Prekė keičiama ar grąžinama.
 2. Jeigu Pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba sąskaitos faktūros, įrodančios Prekės įsigijimą f8outlet parduotuvėse – nekokybiškos Prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

5 straipsnis

 1. Pretenzijos dėl šių Taisyklių taikymo pateikiamos 2-o straipsnio 1-me punkte nurodytu adresu per 3 dienas nuo įvykio dienos, pateikiant pretenzijos pagrindimą.
 2. Taisyklės paruoštos remiantis ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.“
 3. Taisyklės galioja nuo 2018 05 04 d.